Phần mềm Image Capture Plus (ICP) là Ứng dụng giúp chuyển Dữ liệu hình ảnh từ Máy Quét chuyên dụng Panasonic sang Máy tính. Cùng các giải thuật Xử lý ảnh cao cấp của Máy quét, Người dùng nhận được những file ảnh đẹp để lưu trữ, và giảm tối thiểu các thao tác quét thủ công.

Sau đây là Kho Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm ICP, giúp người dùng tìm hiểu rất nhiều tính năng xử lý ảnh đặc biệt trong Phần mềm. Kho Tài liệu này cũng bao gồm Hướng dẫn sử dụng các tính năng Phần cứng, giúp người dùng sử dụng hiệu quả hơn Máy quét tài liệu trong công tác văn phòng và Số hóa. 

                                                                                                  

BASIC TAB
Thẻ Tính Năng Cơ Bản

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Automatic Crop / Deskew
     Cắt Khổ Tự Động/ Chỉnh Thẳng Ảnh Tự Động
  [PDF]   [Movie]
2. Automatic Image Orientation
     Tự Động Xoay Chiều Ảnh Theo Đúng Chiều Chữ 
  [PDF]   [Movie]
3. Automatic – Binary / Color
     DistinctionTự Động Nhận Biết Tài Liệu Màu/Trắng Đen
  [PDF]   [Movie]
4. Automatic – Binary / Color Distinction – Tint Filter 
     Tự Nhận Biết Ảnh Trắng Đen/ Màu – Bộ Lọc Màu
  [PDF]   [Movie]
5. Binary&Color – Multi-Stream
     Nhận Dạng Tài Liệu Trắng Đen – Màu – Kết Xuất Đa Định Dạng
  [PDF]   [Movie]
6. Custom Size – Oversized Document
     Điều Chỉnh Kích Thước – Tài Liệu Quá Khổ
  [PDF]   [Movie]

COMMON TAB
Cài Đặt Chung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Multi Crop
     Tính Năng Cắt Ảnh
  [PDF]   [Movie]
2. Detect Dog-ear
     Phát Hiện Giấy Gấp Góc
  [PDF]   [Movie]
3. Long Paper Mode (Oversized Document)
     Chế Độ Quét Giấy Dài (Tài Liệu Quá Khổ)
  [PDF]   [Movie]
4. Background Color
     Thiết lập Màu Nền Của Giấy Quét
  [PDF]   [Movie]
5. Border Removal (1)–
     Tự Động Xóa Viền (Phần 1)
  [PDF]   [Movie]
6.Border Removal (2)–
    Tự Động Xóa Viền (Phần 2)
  [PDF]   [Movie]
7. Hole Removal
     Lấp đầy lỗ kim
  [PDF]   [Movie]

LAYOUT TAB
Cài Đặt Trang Quét

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Double Exposure
     Nối Ảnh Trước Và Sau
  [PDF]   [Movie]
2. 2-Page Separation
     Cắt 1 Ảnh Thành 2 Ảnh Tự Động
  [PDF]   [Movie]
3. Blank Page Removal
     Tự Động Xóa Trang Trắng
  [PDF]   [Movie]

BINARY IMAGE (B) / GRAY IMAGE (G) / COLOR IMAGE (C) TAB
Cài Đặt Chế Độ Quét Trắng Đen / Thang Xám / Màu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Halftone (B)
     Chế Độ Ảnh Bán Sắc
  [PDF]   [Movie]
2. Dynamic Threshold (B)
     Xử Lý Nền Thông Minh (B)
  [PDF]   [Movie]
3. Automatic Separation (B)
     Tự động xử lý vùng ảnh và chữ riêng biệt
  [PDF]   [Movie]
4. Multi Color Drop Out (1) (B/G)
     Lọc Đa Màu (1) (B/G)
  [PDF]   [Movie]
5.  Multi Color Drop Out (2) (B/G)
      Lọc Đa Màu (2) (B/G)
  [PDF]   [Movie]   
6. Automatic Brightness Adjustment (B/G/C)
     Điều Chỉnh Sáng Tối Tự Động (B/G/C)
  [PDF]   [Movie]   
7. Automatic Image Emphasis (B/G/C)
     Tự động điều chỉnh độ sắc nét
  [PDF]   [Movie]

FEED TAB
Cài Đặt Trang Quét

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Manual Feed Mode
     Nạp Giấy Thủ Công
  [PDF]   [Movie]
2. Double Feed Detect Area Settings – Intelligent Double-Feed Detection
     Thiết lập Vùng Phát Hiện Nạp Giấy Kép – Phát Hiện Nạp Giấy Kép Thông Minh
  [PDF]   [Movie]
3. Feeding Speed
     Tốc Độ Nạp Giấy
  [PDF]   [Movie]
4. Document Output Control
     Điều Tiết Tài Liệu Đầu Ra
  [PDF]   [Movie]
5. Detect Stapled Document
     Tự Động Phát Hiện Kim Bấm
  [PDF]   [Movie]
6. Double-Feed Skip (DFS)
  [PDF]   [Movie]

AREA TAB
Cài Đặt Vùng Quét

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Area / Sub Area (Area)
     (Vùng Quét Chính )
  [PDF]   [Movie]
2. Area / Sub Area (Sub Area)
     (Vùng phụ)
  [PDF]   [Movie]

IMPRINTER / DIGITAL IMPRINTER TAB
Cài Đặt In Chìm / In Chìm Kỹ Thuật Số

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Imprinter / Digital Imprinter (Pre Imprinter)
In Chìm / In Chìm Kỹ Thuật Số (In Chìm Trước Khi Quét Ảnh)
  [PDF]   [Movie]
2. Imprinter / Digital Imprinter (Pre Imprinter + Post Imprinter)
In Chìm / In Chìm Kỹ Thuật Số (In Chìm Trước/Sau Khi Quét Ảnh)
  [PDF]   [Movie]
3. Imprinter / Digital Imprinter (Digital Imprinter)
In Chìm / In Chìm Kỹ Thuật Số  ( In Chìm Kỹ Thuật Số)
  [PDF]   [Movie]
4. Imprinter / Digital Imprinter (Digital Imprinter + Pre Imprinter)
In Chìm / In Chìm Kỹ Thuật Số (In Chìm Kỹ Thuật Số/In Chìm Trước Khi Quét Ảnh)
  [PDF]   [Movie]

PATCH CODE TAB
Cài Đặt Nhận Diện Patch Code

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Operation Video

1. Patch Code
     Thiết Lập Batch Code
  [PDF]   [Movie]

BARCODE TAB
Cài Đặt Nhận Diện Mã Vạch

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Operation Video

1. Barcode (Simple Scan)
     Mã Vạch (Quét Đơn Giản)
  [PDF]   [Movie]
2. Barcode (Job Scan 1
     Mã Vạch (Cấu hình Quét 1)
  [PDF]   [Movie]
3. Barcode (Job Scan 2)
     Mã Vạch (Cấu hình Quét 2)
  [PDF]   [Movie]

CONTROL SHEET TAB
Cài Đặt Trang Điều Khiển

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Operation Video

1. Control Sheet (Control Sheet)
     Trang Điều Khiển (Control Sheet)
  [PDF]   [Movie]
2. Control Sheet (User Control Sheet)
     Trang điều Điều Khiển (User Control Sheet)
  [PDF]   [Movie]
3. Separation Sheet
     Trang Tách Bộ
  [PDF]   [Movie]

AUTO PREVIEW / AUTO RESCAN
Chế Độ Xem Trước Bản Quét Tự Động / Chế Độ Quét Lại Tự Động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Auto Preview
     Chế Độ Xem Trước Bản Quét Tự Động
  [PDF]   [Movie]
2. Auto Rescan
     Chế Độ Quét Lại Tự Động
  [PDF]   [Movie]

ZONE OCR
Cài Đặt Vùng Nhận Diện Ký Tự

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Zone OCR (Simple Scan)
     Vùng nhận diện ký tự (Quét đơn giản)
  [PDF]   [Movie]
2. Zone OCR (Job Scan)
     Vùng nhận diện ký tự (Quét theo Cấu hình cài đặt sẵn)
  [PDF]   [Movie]

EDITING DOCUMENTS
Biên Tập Tài Liệu

HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Page Menu (Insert Prev)
     Chèn Trước
  [PDF]   [Movie]
2. Page Menu (Add Last)
     Chèn Vào Cuối Tài liệu
  [PDF]   [Movie]
3. Page Menu (Replace Scan)
     Quét Thay Thế
  [PDF]   [Movie]
4. Page Menu (Continue Scan)
     Tiếp Tục Quét
  [PDF]   [Movie]

OUTPUTTING A DOCUMENT
Cài Đặt Kết Xuất

HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Document Output
     Điều Tiết Tài Liệu Đầu Ra
  [PDF]   [Movie]
2. Searchable PDF
     Định dạng PDF 2 lớp (PDF Tìm kiếm được)
  [PDF]   [Movie]
3.Mail Output – Scan to Email
    Xuất Ảnh Đến Email
  [PDF]   [Movie]

ONE-TOUCH SCANNING
Quét Nhanh Với Nút Nhấn

HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG

VIDEO HƯỚNG DẪN

1. One-touch Scanning
     Quét Nhanh Với Nút Nhấn
  [PDF]   [Movie]